70 88 77 582 w 34
wiślij sms o tresci WNIOSEK na 7393 (3.69 zł za sms)

Pożyczki społecznościowe

Pożyczki Refundowane dla każdego na sam dowód osobiste bez bIK

Jeżeli szukasz całkowicie bezpiecznego sposobu na rozmnażanie Twoich oszczędności Pożyczki Refundowane mają rozwiązanie Twojego problemu.

Mamy zaszczyt ogłosić, że staliśmy się jedynym legalnym pośrednikiem w udzielaniu pożyczek społecznościowych, które są całkowicie bezpieczne. Dzięki stworzeniu dedykowanej platformy pośredniczącej w udzielaniu pożyczek społecznościowych naszym inwestorem może zostać każda pełnoletnia osoba, dysponująca dodatkowymi pieniędzmi.

Każdy z naszych inwestorów osobiście decyduje komu oraz w jakich kwotach będzie udzielał pożyczek społecznościowych. Po uzyskaniu indywidualnego loginu oraz hasła, które niezbędne są do zalogowania się na naszej platformie internetowej inwestorzy uzyskają dostęp do potencjalnych pożyczkobiorców. Wszystkie składane w naszej firmie wnioski o udzielenie pożyczki społecznościowej zamieszczone są na naszej platformie. Każdy z inwestorów widzi dokładną informację o potencjalnych pożyczkobiorcach. Wśród nich są dokładne dane osobowe potencjalnego pożyczkobiorcy, kwota pożyczki, o jaką się ubiega, zakładane oprocentowanie pożyczki oraz ostateczny termin spłaty zobowiązania. Na podstawie analizy tych informacji inwestor wybiera osobę, której chce udzielić pożyczki społecznościowej.

Dysponować swoimi środkami pochodzącymi z udzielania pożyczek społecznościowych nasi inwestorzy mogą za pośrednictwem naszej platformy internetowej. Zgromadzone tam pieniądze inwestorzy mogą wypłacać na swój osobisty rachunek bankowy bez żadnych dodatkowych opłat oraz z ograniczeń. Mogą je także bez ograniczeń dalej inwestować w udzielanie kolejnych pożyczek społecznościowych.

Nasz system partnerski pośredniczący w udzielaniu pożyczek społecznościowych nie naraża naszych inwestorów na stratę zainwestowanych środków finansowych, ponieważ od każdego potencjalnego pożyczkobiorcy wymagamy przekazania nam przedmiotu zastawu. Przedmiotem zastawu może być każda rzecz o wartości równej bądź wyższej od kwoty, o którą ubiega się potencjalny klient. Ponadto przedmiot zastawu musi być w nienagannym stanie wizualnym oraz technicznym. W sytuacji, w której pożyczkobiorca przestaje spłacać swoje zobowiązania przekazane przez niego przedmioty zastawu zostają sprzedane przez naszą firmę, a całkowity zysk pochodzący z tego zostaje przekazany na konto inwestora. Oprócz tego na zyski naszych wspólników składają się odsetki z nieterminowych wpłat zobowiązań, oprocentowanie udzielanych przez nich pożyczek społecznościowych oraz wszelkie dodatkowe opłaty, jakie ponoszą nasi pożyczkobiorcy, aby przesuwać terminy swoich rat lub ostateczne terminy zobowiązań.

Naszym wspólnikiem w udzielaniu pożyczek społecznościowych może zostać każda pełnoletnia osoba, która dysponuje wkładem początkowym.

Jeżeli jesteś zainteresowany wstąpieniem do naszego programu partnerskiego, pośredniczącego w udzielaniu pożyczek społecznościowych skontaktuj się z naszym pracownikiem telefonicznie lub mailowo przedstawi Ci on szczegóły naszej współpracy oraz możliwości podpisania umowy.

pożyczki społecznościowe inwestycje

0 0 votes
Daj ocenę