Jak wygląda praca opiekuna osoby niepełnosprawnej?

Opiekun osoby niepełnosprawnej Pełczyce z Ukrainy

Współczesne rządy starają się robić coraz więcej w celu polepszenia standardu życia kobiet niepełnosprawnych. W Polsce standard ten stanowi na niesamowicie niskim poziomie, nie można nawet brać na zdrową pomoc finansową ze perspektywy państwa, które nie przeznacza odpowiedniej ilości preparatów na opiekę nad takimi osobami.